Χατζηχιδήρογλου Ελένη

Personal Trainer
Χατζηχιδήρογλου Ελένη

Πτυχιούχος ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Εξειδίκευση σε  PILATES REFORMER-PILATES COURSE.

Εξειδίκευση σε BARS ON MUSIC COURSE-FICHT AEROBIC-GROUP GARDIO TRAINING.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδικότητας (φυσική δραστηριότητα και ποιότητας ζωής) του Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.