Μπούρας Χρήστος

Πτυχιούχος ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Απόφοιτος της G.R.A.F.T.S με ειδίκευση στο BODY PUMB-AEROBIC-FITNESS-PERSONAL TRAINING.

Πτυχιούχος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.)

Εξειδίκευση στα προγράμματα με βάρη και στην αερόβια προπόνηση. Υπεύθυνος στο σχεδιασμό ατομικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αθλούμενου.

  • Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  • Greek Aerobic and Fitness Training Sxhool (Grafts)
  • Πανελλήνια σχολή Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ), Πρώτες Βοήθειες