Μαρία Λυδία Γαργούλκα

Πτυχιούχος ανώτερης επαγγελματικής σχολής κλασικού και σύγχρονου χορού.
Μαρία Λυδία Γαργούλκα

Πτυχιούχος ανώτερης επαγγελματικής διδασκαλίας χορού και σύνθεση χορογραφιών.

Εμβάθυνση στη χοροθεραπεία. Προσωπική και καλλιτεχνική δράση ως χορεύτρια.

Διδασκαλία μουσικοκινητικής αγωγής.

Leave a Reply

Your email address will not be published.